scat porn jav

Istraživačka stanica Petnica

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uslovi rada

 

Stanica je smeštena u Petnici 7 km istočno od Valjeva, na mestu izabranom upravo zbog izvanrednih prirodnih i drugih pogodnosti za izvođenje raznovrsnih praktičnih i terenskih aktivnosti. Svega 200 metara od Stanice nalazi se Petnička pećina, poznata po prostranim podzemnim kanalima, dvoranama, podzemnom rekom i jezerom, retkim biljnim i životinjskim svetom i bogatim paleontološkim i arheološkim nalazima.

Odmah uz pećinu se nalazi arheološki lokalitet – ostaci neolitskog naselja i kulture stare preko 6000 godina koji je godinama predmet intenzivnih istraživanja stručnjaka iz zemlje i sveta. Od Petnice pa do severnih obronaka Valjevskih planina pružaju se najsevernije pojave tipičnog krasa u Jugoslaviji – Lelićki i Bačevački kras sa obiljem tipičnih pojava: vrtača, jama, pećina, karstnih vrela itd.


Par kilometra jugozapadno od Petnice nalazi se klisura reke Gradac koja je zbog svoje lepote i očuvane prirode (veliki broj pećina, bogat biljni i životinjski svet, savršeno čista voda) pod posebnom zaštitom. Sa juga i jugozapada Petnica je okružena vencem Valjevskih planina (Suvobor, Maljen sa Divčibarama, Povlen, Jablanik, Medvednik, Sokolske planine), sa gustim šumama, livadama, brojnim rekama i klisurama.

Oko 800 m od Stanice nalazi se rekreativni centar sa bazenima napajanih toplom podzemnom vodom i brojnim sportskim terenima. U neposrednoj blizini objekata Stanice nalazi se i manje jezero. Petnica je čuvena i po tradiciji školstva dužoj od pet vekova. Najstarija knjiga u ovom delu Bogat, raznovrstan i očuvan biljni i životinjski svet, zanimljive geološke pojave, kulturni i istorijski spomenici, sela bogate tradicije i blizina Valjeva – trgovačkog, saobraćajnog i kulturnog središta regije, čine Petnicu mestom pogodnim za izvo|enje različitih oblika nastave, a naročito kombinovanje teorijskog, laboratorijskog i terenskog rada.

Istraživačka stanica Petnica raspolaže uslovima za boravak (smeštaj i ishranu) i rad učenika tokom čitave godine. Sa oko 3000 m2 radnog i boravišnog prostora, solidnom opremom i velikim iskustvom u organizaciji različitih oblika naučnog obrazovanja mladih, Stanica se svrstava u sam vrh svetskih institucija za vanškolsko naučno obrazovanje mladih. Pored učionica snabdevenih savremenom tehnikom, računarima, videom i modernim kompjuterski upravljanim video-disk medijatekama (preko milion fotosa, crteža, filmova i tekstova), u Stanici se nalazi naučna biblioteka (40,000 jedinica savremene domaće i strane literature na više svetskih jezika, više desetina stručnih i naučnih časopisa), funkcionalan računarski centar (30 računara sa bogatom bibliotekom softvera i pristupom na Internet mrežu), solidno opremljeni kabineti i laboratorije za arheologiju, fiziku, geologiju, astronomiju, elektroniku, hemiju i biologiju...

Stanica raspolaže sa oko 100 mesta za smeštaj polaznika i saradnika u sobama sa šest, odnosno tri kreveta; ishrana se organizuje u sopstvenom restoranu.