Istraživačka stanica Petnica

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Organizacija i upravljanje

Istraživačka stanica Petnica je nazavisna neprofitna organizacija registraovana kao udruženje građana sa oko 140 ravnopravnih osnivača. Osnivače Stanice imenuje Savet Stanice isključivo iz redova radnika i saradnika IS Petnica koji su proveli najmanje deset godina u IS Petnica kao radnici ili stručni saradnici. Očekuje se da će se u 2010. godini ovaj broj povećati za još oko 80 osoba (proširenje se obavlja svakih nekliko godina).

Najviše upravno i kontrolno telo Stanice je Savet IS Petnica. Savet ima 22 člana iz redova iskusnih naučnih i javnih radnika i stručnjaka iz različitih oblasti koji su duži niz godina aktivno učestvovali u aktivnostima IS Petnica. Savet usvaja programe i izveštaje o radu, principe i pravila organizovanja obrazovnih aktivnosti, odlučuje o značajnijim investicijama i donosi druge odluke o strateškim pitanjima rada i razvoja Stanice.

Savet IS Petnica imenuje članove Upravnog odbora kao operativnog upravnog i nadzornog organa. Upravni odbor ima 9 članova. U ovom momentu članovi Upravnog odbora su: ing. Milojko Lazić (predsednik), prof.dr Jovan Radunović (zamenik predsednika), prof.dr Vojislav Andrić (obrazovanje), mr Zorana Gajić (pravna i finansijska pitanja), mr Zorica Mulić (obrazovni rad), mr Žarko Stepanović (organizaciona pitanja) i, ispred kolektiva IS Petnica, ing. Radisav Golubović, ing. Srđan Janev i mr Srđan Verbić.

Radom IS Petnica operativno rukovodi direktor Vigor Majić sa dva pomoćnika direktora – Branko Jakovljević (administrativna pitanja) i ing. Srđan Janev (obrazovni programi).

Za jedan broj naučnih oblasti koje IS Petnica pokriva svojim obrazovnim programima postoje posebne stručne komisije sastavljene od profesionalnih naučnih radnika i univerzitetskih nastavnika. Ove komisije raspravljaju i odlučuju o pitanjima tema i sadržaja obrazovnog rada, opreme i materijalnih uslova za odgovarajuće oblasti, izbora stručnih saradnika, predavača i sl.