scat porn jav

Istraživačka stanica Petnica

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lista izabranih učesnika za programe u 2017. godini se može preuzeti ovde.

Lista kandidata koji su rezerva se može pogledati ovde. Kandidati na ovom spisku će biti pozvani na određeni program u slučaju povećanja broja mesta na programu ili otkazivanja nekog od pozvanih.

IS Petnica podstiče sve one koji nisu pozvani da se ne obeshrabre i da svoju zainteresovanost potvrde prijavljivanjem na narednom konkursu, unapređujući svoju prijavnu dokumentaciju. Bar za 20% kandidata dolazak u Petnicu nije nakon prvog prijavljivanja. Važna je istrajnost! 

Prijavljivanje za programe u 2017. godini je završeno. Otpočelo je 6. oktobra 2016. godine.

Srednje škole će dobiti paket prijavne dokumentacije i informacije o programima i načinu prijavljivanja. Takođe, ovi dokumenti će biti pristupačni i na ovom sajtu. Rok za prijavljivanje je kraj novembra 2016. godine.

Učenici srednjih škola koji bi po prvi put pohađali zimske seminare u Petnici kao i stari polaznici petničkih programa koji ovoga puta žele da pohađaju druge oblasti imaće priliku da se prijave za jedan ili više zimskih seminara koji su tematski -- neki od seminara su višedisciplinarni. Oni koji budu pozvani i koji budu pohađali neki od zimskih seminara imaće priliku da tokom leta pohađaju neku od Letnjih škola -- kurseve u trajanju 7-10 dana na kojima će upoznati konkretne tehnike istraživačkog rada, rada sa specifičnom opremom, korišćenje određenih vrsta softvera ili tehnika rada na terenu i u laboratoriji. Nakon letnje škole, polaznici mogu da pohađaju jesenji seminar u užoj naučnoj disciplini i tako se pripreme da naredne godine konkurišu za rad na konkretnim naučnim i istraživačkim projektima.


Učenik se ne prijavljuje za temu ili konkretan seminar. Pošto dobro prouči naš sajt i prijavnu dokumentaciju gde su navedeni sadržaji (teme/oblasti) rada Stanice, potrebno je da u svojoj biografiji i u upitniku navede oblastiteme- probleme-predmete za koje je zainteresovan. Veoma je poželjno da tih oblasti bude više. Stručni tim Stanice će izabrane kandidate pozvati na program za koji proceni da učeniku najviše odgovara.

Kao pomoć u pisanju autobiografije mogu poslužiti i pitanja u ovom dokumentu.

Važno je da učenik upitnik samostalno popuni! Odgovarajući deo formulara mora proučiti i potpisati roditelj ili staratelj! Bez ovoga formular se neće uzimati u razmatranje!

OBAVEZNO UZ POPUNJEN FORMULAR DOSTAVITI:

  • detaljno mišljenje predmetnog nastavnika o učenikovom uspehu, radu, sklonostima itd. Pod predmetnim nastavnikom mislimo na nastavnika iz predmeta najbližih oblastima za koje se učenik opredeljuje. Prednost u razmatranju davaće se preciznim i kritičkim mišljenjima. Ukoliko postoje bilo kakve smetnje koje mogu uticati na učenikovo uspešno uključivanje u seminare, od nastavnika očekujemo da to navede.
  • detaljnu autobiografiju učenika koju učenik samostalno piše (čitko, najbolje otkucano) po tezama iz formulara prijave.
  • esej (pisani sastav) na jednu od nekoliko ponuđenih tema iz formulara za prijavljivanje.Esej otvara prostor da učenik ispolji svoju maštu, kreativnost, pismenost i osećaj za rangiranje stvari po važnosti.
  • učenici koji su već pohađali letnje seminare za srednjoškolce u Petnici i prijavljuju se za istu oblast, u dogovoru sa rukovodiocem programa, dostavljaju predlog(e) projek(a)ta.

Ukoliko škola ima psihologa, cenićemo njegovo stručno mišljenje, ali samo ako je precizno i konkretno i bez uopštenih formulacija po uputstvu koje im šaljemo posebnim pismom. Molimo da ovo mišljenje bude dostavljeno direktno IS Petnica, a ne preko učenika.

U obzir dolaze i učenici koji su i ranijih godina bili prijavljivani za programe u Petnici, bez obzira da li su tada bili pozvani ili ne. Predlažemo školama da prijavni upitnik (koji je deo ovog programa) kopiraju sa obe strane u onoliko primeraka koliko učenika nameravaju prijaviti, a da jedan formular istaknu na javnom i vidnom mestu.

Nakon prijema prijava, izvršiće se izbor kandidata za zimske seminare i oni će o tome biti obavešteni na kućne adrese, do kraja decembra. Prilikom izbora, stručni tim Stanice pregledaće prispelu dokumentaciju o svakom kandidatu. Nekompletna, uopšteno pisana, štura dokumentacija najčešći je razlog eliminacije kandidata. Od učenika koji su ranije bili polaznici Stanice očekujemo i dokaze o samostalnom radu izvan Stanice u proteklom vremenu.

Imajte u vidu ograničeni broj mesta – svi kandidati ne mogu biti primljeni. Ovo učenici moraju znati pre prijavljivanja.

Uredno popunjene i overene prijave sa pratećim dokumentima moraju stići u Stanicu do 28.11.2016.


Broj učesnika na seminarima je ograničen, pa pristigle prijave podležu selekciji. Selekcija je složena procedura u kojoj učestvuje nekoliko desetina saradnika i radnika IS Petnica. Svaku prijavu nezavisno pregleda i po preciznim kriterijumima nezavisno ocenjuje više članova selekcione komisije.

Nakon obavljenog izbora, Istraživačka stanica će izabrane učenike pozvati na odgovarajuće seminare, vodeći računa o iskazanom užem interesovanju i predznanju.

Od učesnika se očekuje da poštuju interna pravila o ponašanju i radu sa kojima se upoznaju odmah po dolasku u Petnicu. Učenici koji se ne budu pridržavali ovih pravila mogu biti udaljeni sa programa.

Za seminare koji se organizuju tokom školske godine, od škola se očekuje da opravdaju izostanke učenika sa nastave.